Değişen Dünyanın Yeni Kartviziti Sosyal Medya

Marka Yönetiminde Sosyal Medyanın Önemi Nedir?

1980’de gözlerini dünyaya kapatan İletişim kuramcısı Marshall McLuhan zamanının ötesinde bir öngörü ile gelişen teknolojilerle birlikte iletişime dair sınırlamaların kalkacağını ve böylelikle dünyanın ‘Küresel Köy’e dönüşeceğini öngörmüştü.

Nitekim bugün gelinen noktada, dünyanın herhangi noktasında yer alan kişilere sözel ve/veya görsel akla gelebilecek her türlü yolla (bu yollar yine teknoloji ile gelişip dönüşecek) ulaşmak mümkün.

Peki, bireysel olarak hayatı kolaylaştıran bu teknolojiler, markalar için ne anlam ifade ediyor?

Başlangıçta, halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerinin amacı, markayı görünür kılmaktı ancak bu amaç da diğer her şey gibi değişim gösterdi. Basit bir tabirle internet, önceleri herkes için görünür hale gelmek anlamına gelse de zamanla değişen tüketici tercihleriyle bunun bu kadar basit bir şey olmadığı anlaşıldı.

Ne demiştik, ‘Değişen Dünyanın Yeni Kartviziti Sosyal Medya’. Nasıl ki marka tarafından kartvizit herkesin eline tutuşturulmuyorsa, sosyal medya adresleri de başarılı sayılmak için herkes tarafından görülmek durumunda değildir. Dijitali, gelenekselden ayıran nokta da tam olarak budur. Dijitalle başarıya ulaşmak, sanılanın aksine hedef kitlenin analiz edilmesi ve hedef kitleye ulaşacak marka imajının belirlenmesi ile gerçekleşir.

Günümüzde neredeyse her sektörde faaliyet gösteren binlerce markanın arasından nasıl sıyrılabilirsiniz?

Markanıza bir kimlik kazandırarak.

Bu kimlik, hedef kitlenizle bağlantılı olmalıdır. Yalnızca profesyonel, uygun fiyatlı veya ulaşılabilir olmak tercih edilmeniz için yeterli olmayacaktır çünkü artık her şeyin ve herkesin bir alternatifi bulunuyor. Markanızın/kurumunuzun tıpkı bir insan gibi özellikleri en önemlisi de ruhu bulunmalı.

Bu kimlik doğru stratejiler ile belirlenmeli ve yine profesyonellerce ilgili kitleye ulaştırılmalı.

Sosyal medyanın önemi de tam olarak burada devreye giriyor. Geleneksel medya, hedef kitleye spesifik olarak erişim sağlamak için imkan vermiyor; geleneksel medyada yüksek tutarlar harcanarak istenilen kitlenin belki yalnızca yüzde 10-15’ine ulaşılabiliyordu. Şimdi ise ulaşmak istediğiniz kitle, ‘bir tık’ uzağınızda. Sosyal medyanın sunduğu çoklu medya, sahip olduğunuz ruh ve bu ruh ile bağ kurmak istediğiniz kitle arasında sonsuz bir iletişim imkanı sunuyor.

Üstelik geleneksel medyanın aksine ulaşmak istediğiniz kişi ile bir nevi ‘göz göze iletişim’ kurabiliyorsunuz.